ZRPŠ

Rada rodičov

 1.A Martina Rothová
1.B Mgr. Ivana Strapková
1.C Michaela Murániová
2.A Ing. Radovan Majerský PhD.
2.B JUDr. Barbora Pláteníková
2.C Soňa Gawargy
3.A Mgr. Irena Hudecová
3.B Ing. Eva Havašová
3.C JUDr. Martin Čižmárik
4.A Mgr. Janka Koziaková
4.B JUDr. Natália Smrečanská
4.C Ing. arch. Petra Struhářová
5.A Martin Baďura
5.B Erik Višňovský
5.C Katarína Flašková
6.A Karin Uličná
6.B Monika Rasochová
7.A Katarína Baranyaiová
7.B Ing. Marianna Schmucková
8.A Darina Jurášová
9.A Ing. Simoneta Jánošová
9.B Veronika Telárová