Výchovný poradca

imageVýchovný poradca pre  1. a 2. stupeň:

Ing. Zuzana Križanová

zuzana.krizanova@mudronka.sk

konzultačné hodiny: Utorok 10,00 hod. – 11,45 hod.