Vybavenie

Interiér

V interiéri školy máme zrekonštruované triedy a sociálne zariadenia, telocvičňu, tanečný ateliér a vymenené všetky okná. V každej triede máme dataprojektor s počítačom s pripojením na internet a v 2 triedach interaktívnu tabuľu. Počítačová učebňa je vybavená 20-timi počítačmi.

„Páči sa mi moderné vybavenie našej školy.“

Kika, 8. ročník

Exteriér

Našou pýchou je krásny areál plný zelene s futbalovým ihriskom s umelým trávnikom osvetlením, multifunkčné ihrisko určené na basketbal, volejbal, tenis či atletiku a nové krásne detské ihrisko.
Súčasťou školy je aj školská jedáleň.

„Najviac sa mi páči školské ihrisko, ktoré je veľmi dobre prispôsobené,  aby sme mohli hrať veľa športov.“

Matej, 7. ročník

Vybavenie