Učitelia

 • Mgr. Jaroslava Savčinská

  Trieda: V. A
  Predmety: telesná a športová výchova, anglický jazyk, biológia
  Kontakt: jaroslava.savcinska@mudronka.sk
  Konzultácie: po dohode e-mailom

 • Mgr. Alica Labaničová

  Trieda: V. B
  Predmety: geografia, telesná a športová výchova
  Kontakt: alica.labanicova@mudronka.sk
  Konzultácie: po dohode e-mailom

 • Mgr. Katarína Šimová

  Trieda: V. C
  Predmety: matematika, etika, informatika
  Kontakt: katarina.simova@mudronka.sk
  Konzultácie: po dohode e-mailom

 • Mgr. Andrea Strečanská

  Trieda: VI. A
  Predmety: matematika, chémia, technická výchova
  Kontakt: andrea.strecanska@mudronka.sk
  Konzultácie: po dohode e-mailom

 • Mgr. Lýdia Rebrová

  Trieda: VI. B
  Predmety: angličtina, občianska náuka
  Kontakt: lydia.rebrova@mudronka.sk
  Konzultácie: po dohode e-mailom

 • PhDr. Ľubor Maťátko

  Trieda: VII. A
  Predmety: anglický jazyk, dejepis
  Kontakt: lubor.matatko@mudronka.sk
  Konzultácie: po dohode e-mailom

 • Mgr. Ivana Prieložná

  Trieda: VII. B
  Predmety: anglický jazyk, občianska náuka
  Kontakt: ivana.prielozna@mudronka.sk
  Konzultácie: po dohode e-mailom

 • Mgr. Beatrica Gregová

  Trieda: VIII. A
  Predmety: slovenský jazyk a literatúra
  Kontakt: beatrica.gregova@mudronka.sk
  Konzultácie: po dohode e-mailom

 • Ing. Zuzana Križanová

  Trieda: IX. A
  Predmety: nemecký jazyk, výchovná poradkyňa
  Kontakt: zuzana.krizanova@mudronka.sk
  Konzultácie: po dohode e-mailom

 • RNDr. Zuzana Mikolajová

  Trieda: IX. B
  Predmety: matematika, technická výchova
  Kontakt: zuzana.mikolajova@mudronka.sk
  Konzultácie: pondelok-piatok 6.30-7.45 h

 • Mgr. Eva Lipovská

  Predmety: biológia, technická výchova
  Kontakt: eva.lipovska@mudronka.sk
  Konzultácie: po dohode e-mailom

 • Ing. Zuzana Križanová (výchovná poradkyňa)

  Predmety: nemecký jazyk
  Kontakt: zuzana.krizanova@mudronka.sk
  Konzultácie: utorok 10.00 – 11.45 h

 • Mgr. Ľudmila Hlaváčiková

  Predmety: fyzika
  Kontakt: ludmila.hlavacikova@mudronka.sk
  Konzultácie: po dohode e-mailom

 • Mgr. Soňa Mokošáková

  Predmety: slovenský jazyk, dejepis, anglický jazyk
  Kontakt: sona.mokosakova@mudronka.sk
  Konzultácie: po dohode e-mailom