Triedy

  [/info_list]
 • 1. A

  Mgr. Milec Katarína
  katarina.milec@mudronka.sk

  Vychovávateľka:
  Bertóková Marcela marcela.bertokova@mudronka.sk

 • 1. B

  Mgr. Fecko Mária
  maria.fecko@mudronka.sk

  Vychovávateľka:
  Bc. Šimuneková Alžbeta alzbeta.simunekova@mudronka.sk

 • 1. C

  Mgr. Procházková Mária
  maria.prochazkova@mudronka.sk

  Vychovávateľka:
  Bc. Rybárová Zuzana zuzana.rybarova@mudronka.sk

 • 2. A

  Mgr. Švárna Milada
  milada.svarna@mudronka.sk

  Vychovávateľka:
  Ružovičová Alexandra alexandra.ruzovicova@mudronka.sk

 • 2. B

  Mgr. Franců Michaela
  michaela.francu@mudronka.sk

  Vychovávateľka:
  Svatošová Soňa   sona.svatosova@mudronka.sk

 • 2. C

  Mgr. Poláková Lucia
  lucia.polakova@mudronka.sk

  Vychovávateľka:
  Vicianová Marta   marta.viacianova@mudronka.sk

 • 3.A

  Bc. Zuzana Rybárová
  zuzana.rybarova@mudronka.sk

  Vychovávateľka:
  Mgr. Bacúriková Zuzana zuzana.bacurikova@mudronka.sk
  Szudorová Ľubica lubica.szudorova@mudronka.sk

 • 3. B

  Mgr. Picová Martina
  martina.picova@mudronka.sk

  Vychovávateľka:
  Mgr. Bacúriková Zuzana  zuzana.bacurikova@mudronka.sk

 • 3. C

  Mgr. Prodajová Zuzana
  zuzana.prodajova@mudronka.sk

  Vychovávateľka:
  Szudorová Ľubica  lubica.szudorova@mudronka.sk

 • 4. A

  Mgr. Weberová Barbora
  barbora.weberova@mudronka.sk

  Vychovávateľky:
  Bc. Gavalierová Mária  maria.gavalierova@mudronka.sk
  Trnková Jana  jana.trnkova@mudronka.sk

 • 4. B

  Mgr. Kováčová Janka
  Janka.kovacova@mudronka.sk

  Vychovávateľka:
  Bc. Gavalierová Mária  maria.gavalierova@mudronka.sk

 • 4.C

  Mgr. Kandrová Nikola
  nikola.kandrova@mudronka.sk

  Vychovávateľka:
  Trnková Jana   jana.trnkova@mudronka.sk

 • 5. A

  Mgr. Jaroslava Savčinská
  jaroslava.savcinska@mudronka.sk

 • 5. B

  Mgr. Alica Labaničová
  alica.labanicova@mudronka.sk

 • 5. C

  Mgr. Katarína Šimová
  katarina.simova@mudronka.sk

 • 6. A

  Mgr. Andrea Strečanská
  andrea.strecanska@mudronka.sk

 • 6. B

  Mgr. Lýdia Rebrová
  lydia.rebrova@mudronka.sk

 • 7. A

  PhDr. Ľubor Maťátko
  lubomir.matatko@mudronka.sk

 • 7. B

  Mgr. Ivana Prieložná
  ivana.prielozna@mudronka.sk

 • 8. A

  Mgr. Beatrica Gregová
  beatrica.gregova@mudronka.sk

 • 9. A

  Ing. Zuzana Križanová
  zuzana.krizanova@mudronka.sk

 • 9. B

  RNDr. Zuzana Mikolajová
  zuzana.mikolajova@mudronka.sk