Tlačivá

Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky

[DOC, 29kB]

Dotazník k zápisu do prvého ročníka ZŠ

[DOC, 49kB]

Žiadosť o prijatie do prvého ročníka základnej školy

[DOC, 27kB]