Projekty z fyziky


  • 0 komentáre

V závere školského roka pod vedením pani učiteľky Hlaváčikovej žiaci šiesteho, siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka formou projektov predviedli svoju tvorivosť, šikovnosť a získané vedomosti z hodín fyziky . Žiaci si vybrali tému z fyziky, potom nasledoval nápad a nakoniec tvorba projektu. Projekty boli veľmi pekné, zaujímavé a kvalitne prepracované. Jeden projekt mal taký úspech, že hneď prvý deň záhadne zmizol, ale nakoniec sa našiel, Projekty boli vystavené vo vestibule školy, takže rodičia a aj mladší žiaci si ich mohli pozrieť.

Share Social