Program

 • 1.9.2016-30.9.2016

  September

  • zoznamovanie a sceľovanie kolektívu
  • oboznámenie detí s poriadkom ŠKD a dodržiavaním bezpečnostných predpisov
  • osvojovanie a upevňovanie základov správneho stolovania
  • jesenná výzdoba v oddeleniach
  • vychádzky do okolia

 • 1.10.2016-31.10.2016

  Október

  • návšteva divadelného predstavenia Koza rohatá v divadle P. O. Hviezdoslava podľa plánu
  • týždeň zdravého olovrantu
  • Šarkaniáda
  • tekvicová záhrada
  • Halloweenská diskotéka v oddeleniach

 • 1.11.2016-30.11.2016

  November

  • návšteva divadelného predstavenia Koza rohatá v divadle P. O. Hviezdoslava podľa plánu
  • Skokan roka
  • zimná výzdoba oddelení
  • zimná výzdoba v jedálni

 • 1.12.2016-31.12.2016

  December

  • tvorba vianočných prianí a darčekov
  • pečenie vianočných medovníkov
  • Vianočné dielničky ( sobota )
  • Vianočné besiedky v oddeleniach
  • Hulla hop

 • 1.1.2017-31.1.2017

  Január

  • Môj kamarát snehuliak – stavby zo snehu
  • pexeso

 • 1.2.2017-28.2.2017

  Február

  • Valentínsky deň
  • Talent show
  • karneval ŠKD

 • 1.3.2017-31.3.2017

  Marec

  • jarná výzdoba v oddeleniach
  • Morena
  • beseda s detskou spisovateľkou
  • čítanie nás baví
  • darčeky pre budúcich prvákov

 • 1.4.2017-30.4.2017

  Apríl

  • oslobodenie Bratislavy – vychádzky na Slavín
  • Deň Zeme – brigáda a kreslenie na asfalt
  • výroba darčekov ku Dňu matiek – tvorivé dielne

 • 1.5.2017-31.5.2017

  Máj

  • certifikát budúceho prváka
  • psovodi
  • dopravná výchova v ŠKD

 • 1.6.2017-30.6.2017

  Jún

  • MDD – popoludnie plné zábavy
  • výroba darčekov ku dňu otcov
  • Letná olympiáda v Rio de Janeiro – výtvarná súťaž
  • Ako sa chrániť počas letných prázdnin – besedaso zdravotníkmi
  • futbalový turnaj

Dlhodobé akcie:

– návšteva Staromestskej knižnice Západný rad

– návšteva MKC – Gaštanová

– návšteva BIBIANY