Mudroňka má talent


  • 0 komentáre

Milé pani učiteľky a milí žiaci,

v stredu – 7.6. sa v rámci ŠKD uskutočnil druhý ročník talentovej súťaže – Mudroňka má talent. Videli sme množstvo talentov  -spevákov, tanečníkov, hudobníkov, číslo s pokusmi. Porota pozostávala z pani vychovávateliek a špeciálneho hosťa, speváka Sama Tomečka a rozhodla o víťazoch nasledovne:

1.       miesto – Dima Savchenko z 1.A – hip-hopový tanec

2.       miesto – Alexandra Jančová z 2.A – športová gymnastika

3.       miesto – Viki Polakovičová z 3.A a Terezka Bobulová z 3.C – hra na flaute

Špeciálnu cenu udeľujeme dievčatám zo 4.B za hudobné číslo s pohárikmi.

Všetkým zúčastneným ďakujeme a tešíme sa na nové zaujímavé talenty v Ďalšom ročníku Mudroňka má talent.

Share Social