MDD vo VIDA parku v Brne


  • 0 komentáre

Dňa 1.6.2017 sa triedy VI.A a VI.B s pani učiteľkami Rebrovou, Strečanskou, Hlaváčikovou a s pani zástupkyňou Bogárovou zúčastnili školského výletu vo VIDA parku v Brne. Programom bola prehliadka vedeckého centra obsahujúceho viac ako 170 interaktívnych exponátov. Expozícia bola rozdelená do štyroch tematických celkov: Planéta, Civilizácia, Človek a Mikrosvet.

Mali sme objednaný zábavný program : Múdrejší ako Holmes, kde žiaci chodili po VIDA parku a hľadali odpovede na zadané otázky v časovom limite 30 minút. Potom nasledovala prehliadka expozície . Návštevu ukončila  science show v Divadle vedy. Témou bola Akustika vysvetlená rôznymi zábavnými a zaujímavými pokusmi.

Po výbornom obede v reštaurácii sme sa vrátili domov. Výlet sa žiakom veľmi páčil. Získali nové poznatky z prírodných vied a upevnili sa vzťahy v kolektíve.

 

Share Social