Ľudia v škole

Mgr. Richard Savčinský
riaditeľ školy
riaditel@mudronka.sk

Mgr. Silvia Bogárová
zástupca riaditeľa školy
zastupkyna@mudronka.sk

Jana Trnková
vedúca vychovávateľka školského klubu detí

Bc. Zuzana Mráziková
vedúca školskej jedálne

Ing. Zuzana Križanová
výchovný poradca

Mgr. Rebrová Lýdia
lydia.rebrova@mudronka.sk

Jana Trnková
jana.trnkova@mudronka.sk

1. A    Mgr. Katarína Milec
katarina.milec@mudronka.sk

1. B    Mgr. Mária Fecko
maria.fecko@mudronka.sk

1. C    Mgr. Mária Procházková
telefonicky: 0918/486697

2. A    Mgr. Milada Švárna
milada.svarna@mudronka.sk

2. B    Mgr. Michaela Franců
michaela.francu@mudronka.sk

2. C    Mgr. Lucia Poláková
lucia.polakova@mudronka.sk

3. A   Bc. Zuzana Rybárová
zuzana.rybarova@mudronka.sk

3. B Mgr. Martina Picová
martina.picova@mudronka.sk

3. C Mgr. Zuzana Prodajová
zuzana.prodajova@mudronka.sk

4. A    Mgr. Barbora Weberová
barbora.weberova@mudronka.sk

4. B    Mgr. Janka Kováčová
janka.kovacova@mudronka.sk

4.C     Mgr. Kandrová Nikola
nikola.kandrova@mudronka.sk

2. Stupeň

5. A       Mgr. Jaroslava Savčinská
jaroslava.savcinska@mudronka.sk

5. B        Mgr. Alica Labaničová
alica.labanicova@mudronka.sk

5. C        Mgr. Katarína Šimová
katarina.simova@mudronka.sk

6. A       Mgr. Andrea Strečanská
andrea.strecanska@mudronka.sk

6. B       Mgr. Lýdia Rebrová
lydia.rebrova@mudronka.sk

7. A       PhDr. Ľubor Maťátko
lubor.matatko@mudronka.sk

7. B        Mgr. Ivana Prieložná
ivana.prielozna@mudronka.sk

8. A        Mgr. Beatrica Gregová
beatrica.gregova@mudronka.sk

9. A       Ing. Zuzana Križanová
zuzana.krizanova@mudronka.sk

9. B       RNDr. Zuzana Mikolajová
zuzana.mikolajova@mudronka.sk

Mgr. Eva Lipovská
eva.lipovska@mudronka.sk

Ing. Zuzana Križanová   (výchovná poradkyňa)
zuzana.krizanova@mudronka.sk
Konzultácie: utorok 10.00 – 11.45 h

Mgr. Ľudmila Hlaváčiková
ludmila.hlavacikova@mudronka.sk

Mgr. Soňa Mokošáková
sona.mokosakova@mudronka.sk

Adriana Ličková
adriana@valicom.sk, 0903/592888

Zástupca International House Bratislava
ylcoordinator@ihbratislava.sk

1. oddelenie (1.A) – Marcela Bertóková
marcela.bertokova@mudronka.sk

2. oddelenie (1.B) – Bc. Alžbeta Šimuneková
alzbeta.simunekova@mudronka.sk

3. oddelenie (1.C) – Bc. Zuzana Rybárová
zuzana.rybarova@mudronka.sk

4. oddelenie (2.A) – Alexandra Ružovičová
alexandra.ruzovicova@mudronka.sk

5. oddelenie (2.B) – Soňa Svatošová
sona.svatosova@mudronka.sk

6. oddelenie (2.C) – Marta Vicianová
marta.vicianova@mudronka.sk

7. oddelenie (3.A, B) – Mgr. Zuzana Bacúriková
zuzana.bacurikova@mudronka.sk

8. oddelenie (3.A, C) – Ľubica Szudorová
lubica.szudorova@mudronka.sk

9. oddelenie (4.A, B) – Bc. Mária Gavalierová
maria.gavalierova@mudronka.sk

10. oddelenie (4.A, C) – Jana Trnková
jana.trnkova@mudronka.sk