Krúžky na šk. r. 2016/2017

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
Varenie
žiaci 4. roč.
13:45
14:45
Mgr. Nikola Kandrová

Pečenie
žiaci 4. roč.
14:45
15:45
Mgr. Nikola Kandrová
Krúžok NEJ
žiaci 3.-4. roč.
13:30
14:30
Mgr. Michaela Franců

Novinársky krúžok
žiaci 1.-9. roč.
13:30
14:30
Mgr. Lucia Poláková

Tvorivko
žiaci 1.-4. roč.
14:00
15:00
Mgr. Martina Picová

Loptové hry
žiaci 5.-6. roč.
14:30
15:30
Mgr. Jaroslava Savčinská

Spevácky krúžok
žiaci 1.-9. roč.
15:00
16:00
Mgr. Janka Kováčová

Karaoke krúžok
žiaci 3.-4. roč.
15:30
16:30
Mgr. Martina Picová
Výtvarné a iné aktivity na rozvoj grafomotoriky
žiaci 1. roč.
13:00
14:00
Mgr. Lucia Poláková
Krúžok matematiky
žiaci 6. roč.
14:00
15:00
Mgr. Andrea Strečanská
Dramatický krúžok
žiaci 5. roč.
14:30
15:30
Mgr. Katarína Helbichová

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
Krúžok NEJ
žiaci 3.-4. roč.
13:30
14:30
Mgr. Michaela Franců

Utorok

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
Novinársky krúžok
žiaci 1.-9. roč.
13:30
14:30
Mgr. Lucia Poláková

Tvorivko
žiaci 1.-4. roč.
14:00
15:00
Mgr. Martina Picová
Výtvarné a iné aktivity na rozvoj grafomotoriky
žiaci 1. roč.
13:00
14:00
Mgr. Lucia Poláková
Dramatický krúžok
žiaci 5. roč.
14:30
15:30
Mgr. Katarína Helbichová
Spevácky krúžok
žiaci 1.-9. roč.
15:00
16:00
Mgr. Janka Kováčová

Karaoke krúžok
žiaci 3.-4. roč.
15:30
16:30
Mgr. Martina Picová

Utorok

Štvrtok

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
Krúžok matematiky
žiaci 6. roč.
14:00
15:00
Mgr. Andrea Strečanská

Streda

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
Loptové hry
žiaci 5.-6. roč.
14:30
15:30
Mgr. Jaroslava Savčinská

Utorok

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
Varenie
žiaci 4. roč.
13:45
14:45
Mgr. Nikola Kandrová

Pečenie
žiaci 4. roč.
14:45
15:45
Mgr. Nikola Kandrová

Pondelok

No events available!

Jednou z priorít našej školy, ktorú sme si stanovili v dlhodobej vízii, je aktívne vytváranie podmienok pre záujmovú činnosť žiakov. Chceme, aby priestory školy slúžili deťom nielen na vzdelávanie počas vyučovania, ale aj na rozvíjanie ich individuálnych pozitívnych záujmov, schopností, talentu a nadania v mimovyučovacom čase. Preto sme aj v tomto školskom roku pripravili pre Vaše deti ponuku krúžkov rôzneho zamerania.

Zoznam záujmového vzdelávania a krúžkov poskytovaných školou s možnosťou poukázania vzdelávacích poukazov / prebieha aktualizácia

Varenie
žiaci 4. roč.
Mgr. Nikola Kandrová
po 13,45

Pečenie
žiaci 4. roč.
Mgr. Nikola Kandrová
po 14,45

Tvorivko
žiaci 1. – 4. roč.
Mgr. Martina Picová
ut 14,00

Spevácky krúžok
žiaci 1.-9. roč.
Mgr. Jana Kováčová
ut 15,00

Novinársky krúžok
žiaci 1.-9. roč.
Mgr. Lucia Poláková
ut 13,30
Krúžok NEJ
žiaci 3. a 4. roč.
Mgr. Michaela Franců
ut 13,30
Karaoke krúžok
žiaci 3. a 4. roč.
Mgr. Martina Picová
ut 15,30
Loptovéhry
žiaci 5.-6. roč.
Mgr. Jarmila Savčinská
ut 15,00
Výtvarné a iné aktivity na rozvoj grafomotoriky
žiaci 1. roč.
Mgr. Lucia Poláková
štv 13,00
Krúžok matematiky
žiačky 6. roč.
Mgr. Andrea Strečanská
str 14,00
Dramatický krúžok
žiaci 5. roč.
Mgr. Katarína Helbichová
štv  14,30

Ponuka ďalších aktivít, ktoré sa konajú v priestoroch školy

Anglický jazyk „Deti poďte k nám“
žiaci 1.-4.ročníka

externí lektori

tel. 0903762814

Angličtina „International House“
žiaci 5. a 7. ročníka

externí lektori

ylcoordinator@ihbratislava.sk

Tenisová škola - Toptenis
žiaci 1.-5.ročníka

externí lektori

tel. 0905380001

ZUŠ – odbor
hudobný

 

 

SZUŠ – odbor tanečný „Tanečný ateliér“

externí lektori

tel. 0905374523

SZUŠ – odbor výtvarný

externí lektori

tel. 0915797300