Základná škola Mudroňova

ZŠ Mudroňova 83,
Bratislava 811 03

Telefón - škola

02/62 80 20 50

Telefón - jedáleň

+421 2 6280 2012

Základná škola Mudroňova

IČO:          36064092

DIČ:          2021648321