Úspechy

Naše úspechy v matematických súťažiach

  • 0 komentáre
V tomto školskom roku sme sa zúčastnili okresného kola Matematickej olympiády vo všetkých ročníkoch okrem ôsmeho a naši žiaci boli úspešní riešitelia. Z piateho ročníka sa Dominik Martin Rigász umiestnil na krásnom  prvom mieste . Ďalší úspešní riešitelia sú: 5 ročník -  Linda Durec,  Michaela Krídlová 6.ročník - Nina Petrikovičová,  Nina  Némethová, Alexander Fleischmann 7.ročník - Pavel Šimkovic Čítať ďalej

Mudroňka má talent

  • 0 komentáre
Milé pani učiteľky a milí žiaci, v stredu – 7.6. sa v rámci ŠKD uskutočnil druhý ročník talentovej súťaže – Mudroňka má talent. Videli sme množstvo talentov  -spevákov, tanečníkov, hudobníkov, číslo s pokusmi. Porota pozostávala z pani vychovávateliek a špeciálneho hosťa, speváka Sama Tomečka a rozhodla o víťazoch nasledovne: 1.       miesto – Dima Savchenko z 1.A – hip-hopový tanec 2.       miesto – Alexandra Jančová Čítať ďalej

Súťaž prezentácií v anglickom jazyku

  • 0 komentáre
Dňa 25. a 26. mája 2017 prebiehala na škole súťaž v PowerPoint prezentáciách v anglickom jazyku. Tento rok sa prihlásilo veľa detí (čomu sme úprimne radi), preto sa súťažilo dva dni. Pravidlá súťaže sú zdanlivo jednoduché: na začiatok si deti vyberú jednu zo štyroch tém, ktorú následne počas 60min spracujú do ppt formy v rozsahu 5 strán. Následne svoje Čítať ďalej

Chemická olympiáda

  • 0 komentáre
Dňa 23. 3. 2017 sa uskutočnilo obvodné kolo Chemickej olympiády v ZŠ M. Hodžu. Chemickej olympiády sa zúčastnilo 22 žiakov z I. obvodu. Našu školu reprezentovala žiačka z IX. A triedy Helenka Baranová. Helenka si vyskúšala prácu v chemickom laboratóriu a riešila teoretické úlohy z chémie. Obsadila 10. miesto a bola úspešnou riešiteľkou. Úspešnej riešiteľke Čítať ďalej

Hviezdoslavov Kubín, školské kolo

  • 0 komentáre
Dňa 20. marca 2017 sa konalo na našej škole, tak ako každý rok, školské kolo 63. ročníka Hviezdoslavovho Kubína. Recitačnej súťaže sa zúčastnilo 9 žiačok: 5.A: Lucia Baďurová, Lana Moravčíková, Adela Příkazká, Nina Poórová 5.B: Elena Simčová, Andrea Sisková 5.C: Lujza Zicháčková 6.A: Nina Petrikovičová 8.A: Simona Bartosová V II. kategórii Poézia sa na 3.mieste umiestnila Čítať ďalej

Polročné vyhodnotenie úspešných žiakov 2. stupňa

  • 0 komentáre
Polročné vyhodnotenie úspešných žiakov 2. stupňa sa konalo 31.1.2017. Prebehlo slávnostne v školskej telocvični. Všetkým blahoželáme a tešíme sa z ich úspechov. Bližšie informácie sú uvedené v tabuľke: Súťaže - Účasť žiakov 1. polrok 1234► Čítať ďalej

Úspechy v športových súťažiach

  • 0 komentáre
V jesennom období sa uskutočnilo niekoľko športových súťaží.  Veľmi nás teší, že naši žiaci úspešne reprezentovali školu a umiestnili sa na popredných miestach v obvodnom kole. Blahoželáme!   Basketbal žiačky - 1. miesto (V. Kováčová, N. Djumič, K. Murgašová, K. Rostami, M. Čižmáriková, M. Dragašičová, N. Petrikovičová) žiaci - 1. miesto (A. Seidler, J. Bukoven, R. Čítať ďalej

Bavme deti športom

  • 0 komentáre
Dňa 7.12.2016 reprezentovali našu školu na podujatí "Bavme deti športom" dve družstvá žiakov prvého stupňa(4.B,2.A, 2.C) v zložení: Jurj Slovák, Adam Konôpka, Nina Poldaufová, Daniela Čerepkaiová, Adela Jankovičová, Angelika Jankovičová, Samuel Neštický, Matúš Jurkovič, Sofia Shepherd, Adela Pomykaczova,Patrik Piško, Šimon Nižnánsky, Ema Lazúrová, Lucia Luptáková, Samuel Vician a Dami Danko. článok a fotogaléria: Bavme deti športom Čítať ďalej

Skokan roka 2016

  • 0 komentáre
16.11. sa v spolupráci p.učiteliek a vychovávateliek uskutočnil ďalší ročník súťaže v skákaní cez švihadlo" Skokan roka 2016". Všetci zúčastnení sa snažili podať čo najlepší výkon,za ktorí boli sladko odmenení. Každý ročník mal svojho víťaza /triedu/, ktorá získala putovný pohár, a každá trieda mala troch najlepších ohodnotených vecnou cenou.   1.A  získali pohár 1. Zoja Záborská Čítať ďalej

Informatická súťaž iBoror

  • 0 komentáre
Dňa 11. novembra naši štvrtáci súťažili v informatickej súťaži iBobor.  Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u žiakov. Úspešní riešitelia: Timur Kopas, Šimon Erdélyi zo 4.A, Adam Gál, Filip Galla, Matúš Jurkovič zo 4.B a Marek Lisánsky zo 4.C. Srdečne gratulujeme! Čítať ďalej