Najnovšie články

Naše úspechy v matematických súťažiach

  • 0 komentáre
V tomto školskom roku sme sa zúčastnili okresného kola Matematickej olympiády vo všetkých ročníkoch okrem ôsmeho a naši žiaci boli úspešní riešitelia. Z piateho ročníka sa Dominik Martin Rigász umiestnil na krásnom  prvom mieste . Ďalší úspešní riešitelia sú: 5 ročník -  Linda Durec,  Michaela Krídlová 6.ročník - Nina Petrikovičová,  Nina  Némethová, Alexander Fleischmann 7.ročník - Pavel Šimkovic Čítať ďalej

Piataci na splave

  • 0 komentáre
Boli sme sa športovo schladiť! Utorok 20. júna začal veľmi horúco nielen letnými teplotami, ale nadšením žiakov 5.B a 5.C triedy, ktoré doslova vrelo, pretože ich čakal 20 kilometrový splav rieky Morava. Pitný režim, opaľovací krém, šiltovka, špekačky ... zbalené a takto pripravení dorazili autobusom na miesto, kde to všetko začalo. Pán inštruktor pred samotným Čítať ďalej

Tretiaci v škole v prírode

  • 0 komentáre
V dňoch 12.6.-16.6. bola 3.B s p. učiteľkou Martinou Picovou a p. vychovávateľkou Z. Bacúrikovou v škole v prírode neďaleko Bojníc v hoteli Hlboké. 1234► Čítať ďalej

Projekty z fyziky

  • 0 komentáre
V závere školského roka pod vedením pani učiteľky Hlaváčikovej žiaci šiesteho, siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka formou projektov predviedli svoju tvorivosť, šikovnosť a získané vedomosti z hodín fyziky . Žiaci si vybrali tému z fyziky, potom nasledoval nápad a nakoniec tvorba projektu. Projekty boli veľmi pekné, zaujímavé a kvalitne prepracované. Jeden projekt mal taký úspech, že hneď prvý deň záhadne Čítať ďalej

Plavecký kurz

  • 0 komentáre
V dňoch 19.- 23.6. 2017 absolvovali žiaci z 3.A plavecký kurz. Ako sme plávali, si pozrite na fotkách. 123► Čítať ďalej

Besiedka druhákov

  • 0 komentáre
Školský rok 2016/2017 sa dostáva do záverečných týždňov v ktorých sa sumarizuje nie len vzdelanie ale aj výchova. My, 2.B sme si pre rodičov pripravili besiedku, v ktorej sme odprezentovali záujmovú činnosť. Spoločným posedením s rodičmi sme sa rozlúčili krásnym vystúpením piesní, básní, výtvarnej, pracovnej a divadelnej tvorivosti, ktorú zrežírovala Ela Konôpková. Čítať ďalej

Smútočné oznámenie

  • 0 komentáre
S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás dňa 18.6. 2017 navždy opustila naša drahá kolegyňa Jarka Kozelková. Posledná rozlúčka so zosnulou sa uskutoční 22. 6. 2017 o 14.45 h v bratislavskom krematóriu. Pozostalým vyjadrujeme úprimnú sústrasť.   Čítať ďalej

Práce z techniky

  • 0 komentáre
VI.A a VI.B triedy na hodinách Techniky pod vedením pani učiteľky Hlaváčikovej a Strečanskej sa veru nenudili. Naučili sa, čo sú to piktogramy, kaligrafia, písali technickým písmom pomocou šablón. Porozprávali si o materiáloch ako sú drevo , kovy a plasty. Vyrobili nástenku, ktorá tieto témy prezentuje. Vyrábali výrobky z plastu, dreva a kovu. Na hodinách sa žiaci hrali s elektrotechnickými Čítať ďalej

MDD vo VIDA parku v Brne

  • 0 komentáre
Dňa 1.6.2017 sa triedy VI.A a VI.B s pani učiteľkami Rebrovou, Strečanskou, Hlaváčikovou a s pani zástupkyňou Bogárovou zúčastnili školského výletu vo VIDA parku v Brne. Programom bola prehliadka vedeckého centra obsahujúceho viac ako 170 interaktívnych exponátov. Expozícia bola rozdelená do štyroch tematických celkov: Planéta, Civilizácia, Človek a Mikrosvet. Mali sme objednaný zábavný program : Múdrejší ako Holmes, kde Čítať ďalej

Mudroňka má talent

  • 0 komentáre
Milé pani učiteľky a milí žiaci, v stredu – 7.6. sa v rámci ŠKD uskutočnil druhý ročník talentovej súťaže – Mudroňka má talent. Videli sme množstvo talentov  -spevákov, tanečníkov, hudobníkov, číslo s pokusmi. Porota pozostávala z pani vychovávateliek a špeciálneho hosťa, speváka Sama Tomečka a rozhodla o víťazoch nasledovne: 1.       miesto – Dima Savchenko z 1.A – hip-hopový tanec 2.       miesto – Alexandra Jančová Čítať ďalej