Besiedka druhákov


  • 0 komentáre

Školský rok 2016/2017 sa dostáva do záverečných týždňov v ktorých sa sumarizuje nie len vzdelanie ale aj výchova. My, 2.B sme si pre rodičov pripravili besiedku, v ktorej sme odprezentovali záujmovú činnosť. Spoločným posedením s rodičmi sme sa rozlúčili krásnym vystúpením piesní, básní, výtvarnej, pracovnej a divadelnej tvorivosti, ktorú zrežírovala Ela Konôpková.

Share Social