2%

Rodičovské združenie pri ZŠ Mudroňova 83 môže aj v tomto roku prijímať 2% zo zaplatenej dane 2016 od fyzických ako aj právnických osôb.

Informácie

Vyhlásenie 2017